Tag: navin mantra

१२ मे २०२० रोजी मा.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कुठला मंत्र दिला?

१२ मे २०२० रोजी मा.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी “स्वदेशी वापरा, स्वदेशी चा प्रचार करा” हा मंत्र भारत वासीयांना दिला