Tag: महाराष्ट्र राज्य मुख्यमंत्री आणि कार्यकाळ

महाराष्ट्र राज्याचे दहावे मुख्यमंत्री कोण होते ?

शरद पवार हे महाराष्ट्र राज्याचे दहावे मुख्यमंत्री होते . त्यांचा कार्यकाळ १८ जुलै १९७८ ते १७ फेब्रुवारी १९८० इतका होता…

महाराष्ट्र राज्याचे नववे मुख्यमंत्री कोण होते?

वसंतदादा पाटील हे महाराष्ट्र राज्याचे नववे मुख्यमंत्री होते . त्यांचा कार्यकाळ ५ मार्च १९७८ पासून १८ जुलै १९७८ पर्यंत होता.…

महाराष्ट्र राज्याचे आठवे मुख्यमंत्री कोण होते ?

वसंतदादा पाटील हे महाराष्ट्र राज्याचे आठवे मुख्यमंत्री होते . त्यांचा कार्यकाळ १७ मे १९७७ पासून ५ मार्च १९७८ पर्यंत होता.…

महाराष्ट्र राज्याचे सातवे मुख्यमंत्री कोण होते?

शंकरराव चव्हाण हे महाराष्ट्र राज्याचे सातवे मुख्यमंत्री होते. त्यांचा कार्यकाळ २१ फेब्रुवारी १९७५ ते १६ मे १९७७ हा होता. शंकरराव…

महाराष्ट्र राज्याचे सहावे मुख्यमंत्री कोण होते ?

वसंतराव नाईक हे महाराष्ट्र राज्याचे सहावे मुख्यमंत्री होते . यांचा कार्यकाळ १३ मार्च १९७२ ते २० फेब्रुवारी १९७५ हा होता.…

महाराष्ट्र राज्याचे पाचवे मुख्यमंत्री कोण होते?

वसंतराव नाईक हे महाराष्ट्र राज्याचे पाचवे मुख्यमंत्री होते. यांचा कार्यकाळ १ मार्च १९६७ ते १३ मार्च १९७२ हा होता .…

महाराष्ट्र राज्याचे चौथे मुख्यमंत्री कोण होते?

वसंतराव नाईक हे महाराष्ट्र राज्याचे चौथे मुख्यमंत्री होते . त्यांचा कार्यकाळ ५ डिसेंबर १९६३ ते १ मार्च १९६७ हा होता…

महाराष्ट्र राज्याचे तिसरे मुख्यमंत्री कोण होते?

पी.के.सावंत हे महाराष्ट्र राज्याचे तिसरे मुख्यमंत्री होते. त्यांचा कार्यकाळ २५ नोव्हेंबर १९६३ ते ४ डिसेंबर १९६३ हा होता. ते भारतीय…

महाराष्ट्र राज्याचे दुसरे मुख्यमंत्री कोण होते?

मारोतराव कन्नमवार हे महाराष्ट्र राज्याचे दुसरे मुख्यमंत्री होते. त्यांचा कार्यकाळ २० नोव्हेंबर १९६२ ते २४ नोव्हेंबर १९६३ हा होता. ते…

महाराष्ट्र राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री कोण होते?

यशवंतराव चव्हाण हे महाराष्ट्र राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री होते. त्यांचा कार्यकाळ १ मे १९६० ते १९ नोव्हेंबर १९६२ हा होता. ते…