Category: शेतीविषयक

मोठे सिंचन प्रकल्प म्हणजे काय?

केंद्रीय नियोजन आयोगानुसार जलसिंचन प्रकल्पाचे लाभ क्षेत्राचे प्रमाण दहा हजार हेक्टर पेक्षा जास्त असल्यास अशा सिंचन प्रकल्पास मोठे सिंचन प्रकल्प…

मध्यम सिंचन प्रकल्प म्हणजे काय?

केंद्रीय नियोजन आयोगानुसार जलसिंचन प्रकल्पाचे लाभ क्षेत्राचे प्रमाण दोन हजार हेक्टर ते दहा हजार हेक्टर पर्यंत असल्यास अशा सिंचन प्रकल्पास…

चंदेरी क्रांती /रुपेरी क्रांती कृषी क्षेत्रातील कोणत्या क्षेत्राशी संबंधित आहे?

चंदेरी क्रांती/रुपेरी क्रांती कृषी क्षेत्रातील अंडी उत्पादन या क्षेत्राशी संबंधित आहे.