Category: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठ

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठ कुठे आहे?

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठ हे महाराष्ट्र राज्यातील रायगड या जिल्ह्यातील लोणेरे या गावाजवळ आहे