Category: महाराष्ट्र राज्य मुख्यमंत्री

महाराष्ट्र राज्याचे एकोणिसावे मुख्यमंत्री कोण होते ?

शरद पवार हे महाराष्ट्र राज्याचे एकोणीसावे मुख्यमंत्री होते. त्यांचा कार्यकाळ ६ मार्च १९९३ पासून १४ मार्च १९९५ पर्यंत होता. शरद…

महाराष्ट्र राज्याचे अठरावे मुख्यमंत्री कोण होते?

सुधाकरराव नाईक हे महाराष्ट्र राज्याचे अठरावे मुख्यमंत्री होते. त्यांचा कार्यकाळ २५ जुन १९९१ पासून २२ फेब्रुवारी १९९१ पर्यंत होता.सुधाकरराव नाईक…

महाराष्ट्र राज्याचे सतरावे मुख्यमंत्री कोण होते?

शरद पवार हे महाराष्ट्र राज्याचे सतरावे मुख्यमंत्री होते. त्यांचा कार्यकाळ ४ मार्च १९९० पासून २५ जुन १९९१ पर्यंत होता. शरद…

महाराष्ट्र राज्याचे सोळावे मुख्यमंत्री कोण होते?

शरद पवार हे महाराष्ट्र राज्याचे सोळावे मुख्यमंत्री होते. त्यांचा कार्यकाळ २६ जुन १९८८ पासून ३ मार्च १९९० पर्यंत होता .…

महाराष्ट्र राज्याचे पंधरावे मुख्यमंत्री कोण होते?

शंकरराव चव्हाण हे महाराष्ट्र राज्याचे पंधरावे मुख्यमंत्री होते. त्यांचा कार्यकाळ १२ मार्च १८८६ पासून २६ जुन १९८८ पर्यंत होता. शंकरराव…

महाराष्ट्र राज्याचे चौदावे मुख्यमंत्री कोण होते?

शिवाजीराव पाटील-निलंगेकर हे महाराष्ट्र राज्याचे चौदावे मुख्यमंत्री होते. त्यांचा कार्यकाळ ३ जून १९८५ पासून ६ मार्च १९८६ पर्यंत होता. शिवाजीराव…

महाराष्ट्र राज्याचे तेरावे मुख्यमंत्री कोण होते?

वसंतदादा पाटील हे महाराष्ट्र राज्याचे तेरावे मुख्यमंत्री होते . त्यांचा कार्यकाळ २ फेब्रुवारी १९८३ पासून १ जुन १९८५ पर्यंत होता.…

महाराष्ट्र राज्याचे बारावे मुख्यमंत्री कोण होते?

बाबासाहेब भोसले हे महाराष्ट्र राज्याचे बारावे मुख्यमंत्री होते . त्यांचा कार्यकाळ २१ जानेवारी १९८२ पासून १ फेब्रुवारी १९८३ पर्यंत होता…

महाराष्ट्र राज्याचे अकरावे मुख्यमंत्री कोण होते?

अब्दुल रहेमान अंतुले हे महाराष्ट्र राज्याचे अकरावे मुख्यमंत्री होते . त्यांचा कार्यकाळ ९ जुन १९८० ते १२ जानेवारी १९८२ हा…

महाराष्ट्र राज्यात पहिली राष्ट्रपती राजवट कधी लागू झाली होती ?

महाराष्ट्र राज्यात पहिली राष्ट्रपती राजवट १७ फेब्रुवारी १९८० पासून ते ८ जुन १९८० पर्यंत लागू होती .

महाराष्ट्र राज्याचे दहावे मुख्यमंत्री कोण होते ?

शरद पवार हे महाराष्ट्र राज्याचे दहावे मुख्यमंत्री होते . त्यांचा कार्यकाळ १८ जुलै १९७८ ते १७ फेब्रुवारी १९८० इतका होता…

महाराष्ट्र राज्याचे नववे मुख्यमंत्री कोण होते?

वसंतदादा पाटील हे महाराष्ट्र राज्याचे नववे मुख्यमंत्री होते . त्यांचा कार्यकाळ ५ मार्च १९७८ पासून १८ जुलै १९७८ पर्यंत होता.…

महाराष्ट्र राज्याचे आठवे मुख्यमंत्री कोण होते ?

वसंतदादा पाटील हे महाराष्ट्र राज्याचे आठवे मुख्यमंत्री होते . त्यांचा कार्यकाळ १७ मे १९७७ पासून ५ मार्च १९७८ पर्यंत होता.…

महाराष्ट्र राज्याचे सातवे मुख्यमंत्री कोण होते?

शंकरराव चव्हाण हे महाराष्ट्र राज्याचे सातवे मुख्यमंत्री होते. त्यांचा कार्यकाळ २१ फेब्रुवारी १९७५ ते १६ मे १९७७ हा होता. शंकरराव…