Category: शिखर

कळसुबाई शिखर कुठे आहे?

कळसुबाई शिखर हे महाराष्ट्र राज्यात असून राज्यातील नाशिक-इगतपुरी महामार्गावरील घोटी या गावापासून घोटी-भंडारदरा रस्त्याने गेल्यास बारी हे गाव लागते. बारी…