Category: नदी

म्हैसूर येथील कृष्णार्जुनसागर धरणाच्या काठी असलेल्या उद्यानाचे नाव काय आहे ?

म्हैसूर येथील कृष्णार्जुनसागर धरणाच्या काठी असलेल्या उद्यानाचे नाव “वृंदावन उद्यान ” असे आहे. हे उद्यान म्हैसूर शहरापासून १२ किलोमीटर अंतरावर…