Category: इतिहास

ग्रीक सम्राट अलेक्झांडर ऊर्फ सिकंदर याने भारतावर कधी स्वारी केली होती?

ग्रीक सम्राट अलेक्झांडर ऊर्फ सिकंदर याने भारतावर इ.स.पू. ३२६ मध्ये वायव्य प्रदेशावर स्वारी केली होती.