श्री. एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ ३० जून २०२२ या दिवशी घेतली.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार