बौद्ध धर्माची पहिली परिषद मगध साम्राज्यातील राजगृह येथे झाली होती.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार