ग्रीक सम्राट अलेक्झांडर ऊर्फ सिकंदर याने भारतावर इ.स.पू. ३२६ मध्ये वायव्य प्रदेशावर स्वारी केली होती.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार