स्टेट बँक ऑफ इंडियाची स्थापना १ जुलै १९५५ या दिवशी झाली होती.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार