जागतिक व्यापार संघटनेचे मुख्यालय जिनिव्हा येथे आहे.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार