आयताच्या लांबीचे सुत्र हे खालील प्रमाणे आहे

आयताची लांबी =(परिमिती/2) – रूंदी

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार