दुसर्‍या पंचवार्षिक योजनेत नानगल हा खत कारखाना उभारण्यात आला. हा कारखाना पंजाब या राज्यात आहे.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार