दुसर्‍या पंचवार्षिक योजनेचा कालावधी दिनांक १ एप्रिल १९५६ ते दिनांक ३१ मार्च १९६१ हा होता.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार