दुसर्‍या पंचवार्षिक योजनेतील अपयशाची कारणे खालीलप्रमाणे

१) सुएझ कालव्याचा प्रश्न

२) मोसमी पावसाची अनिश्चितता

३) परकीय गंगाजळीत घट

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार