दुसर्‍या पंचवार्षिक योजनेत अपेक्षित वृद्धीदर ४.५% इतका होता आणि ४.१ % इतका साध्य झाला.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार