दुसर्‍या पंचवार्षिक योजनेत नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष व्ही. टी. कृष्णम्माचारी हे होते.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार