सत्तराव्या शतकातील गोवळकोंडयाची कुत्बशाही या पुस्तकाचे लेखक वा. सी. बेंद्रे हे आहेत. 

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार