बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या वडिलांचे पूर्ण नाव रामजी मालोजी सकपाळ असे होते.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार