जगन्नाथ शंकरशेठ यांचे निधन ३१ जुलै १८६५ या दिवशी झाले होते.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार