बँकांकडून सात दिवसांपर्यंत च्या मुदतीसाठी दिले जाणारे कर्ज म्हणजे मागणी कर्ज होय.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार