महाराष्ट्रातील समाजसुधारक जगन्नाथ शंकर शेठ यांचा जन्म १० फेब्रुवारी १८०३ रोजी मुंबई येथे झाला होता.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार