स्वामी शिवानंद यांना योग या क्षेत्रातील योगदानाबद्दल पद्मश्री हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार