रतन टाटा यांचे पूर्ण नाव रतन नवल टाटा असे आहे.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार