उत्क्रांतीवादाचा जनक चार्ल्स डार्विन याचा जन्म १२ फेब्रुवारी १८०९ मध्ये इंग्लंड मधील श्रोपशायर येथे झाला होता.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार