थॉमस एडिसन यांचा जन्म ११ फेब्रुवारी १८४७ या रोजी अमेरिकेतील ओहायो या राज्यातील मिलान या गावी झाला होता.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार