लता मंगेशकर यांचा जन्म मध्यप्रदेश राज्यातील इंदूर शहरात झाला होता.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार