कोकण रेल्वेमुळे मुंबई ते गोवा दरम्यान अंतर सुमारे १८५ किलोमीटर इतके कमी झाले असून तब्बल १० तासांचा वेळ वाचला.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार