कोकण रेल्वेमुळे मुंबई कोचीन दरम्यानचे अंतर सुमारे ५१३ किलोमीटर ने कमी झाले असून एकूण १२ तास इतका वेळ वाचला आहे.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार