करबुडे हा कोकण रेल्वे विभागातील सर्वात लांब बोगदा असून या बोगद्याची एकूण लांबी सुमारे ६.४५ किलोमीटर इतकी आहे.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार