आशियातील सर्वात उंच रेल्वे पूल पानवळ नदीवर रत्नागिरी व निवसर या रेल्वेस्थानक दरम्यान आहे. या पुलाची एकूण उंची सुमारे ६५ मीटर इतकी आहे .

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार