भारताच्या पहिल्या औद्योगिक धोरणाची घोषणा तत्कालीन केंद्रीय उद्योग मंत्री डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी ६ एप्रिल १९४८ रोजी केली होती.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार