राष्ट्रीय कृषी विमा योजनेची जबाबदारी भारतीय कृषी विमा कंपनी लिमिटेड या कंपनीकडे आहे.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार