अखिल भारतीय पतपाहणी समितीचे पहिले अध्यक्ष ए. डी. गोरवाला हे होते.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार