अखिल भारतीय ग्रामीण कर्ज आणि गुंतवणूक पाहणी समिती सन १९६१-६२ या वर्षी स्थापन करण्यात आली होती.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार