१)काशी (वाराणसी)

२) कोसल (लखनऊ)

३) मल्ल (गोरखपुर)

४) वत्स (प्रयागराज)

५) चेदी (कानपूर)

६) कुरु (दिल्ली)

७) पांचाल (रोहीलखंड)

८)मत्स्य (जयपुर)

९) शूरसेन (मथुरा)

१०) अश्मक (औरंगाबाद)

११) अवंती (उज्जैन)

१२) अंग (चंपा)

१३) मगध (दक्षिण बिहार)

१४) वृज्जी(उत्तर बिहार)

१५) गांधार (पेशावर)

१६) कंबोज (गांधारजवळ)

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार