हिंदू धर्मातील अठरा पुराणांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत :-

१) ब्रम्ह पुराण

२) पद्म पुराण

३) विष्णु पुराण

४) वायु पुराण

५) भागवत पुराण

६) नारद पुराण

७) मार्कंडेय पुराण

८)अग्नि पुराण

९) भविष्य पुराण

१०) ब्रह्मवैवर्त पुराण

११) लिंग पुराण

१२) वराह पुराण

१३)स्कंद पुराण

१४) वामन पुराण

१५) कूर्म पुराण

१६) मत्स्य पुराण

१७) गरुड पुराण

१८) ब्रम्हांड पुराण

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार