महाराष्ट्र राज्यातील प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र हे रत्नागिरी या जिल्ह्यातील भाट्ये या ठिकाणी आहे.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार