महाराष्ट्रातील द्राक्ष संशोधन केंद्र हे नाशिक जिल्ह्यामधील पिंपळगाव बसवंत या ठिकाणी आहे.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार