महाराष्ट्रातील खार जमीन संशोधन केंद्र हे रायगड या जिल्ह्यातील पनवेल या ठिकाणी आहे.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार