मध्यवर्ती ऊस संशोधन केंद्र हे महाराष्ट्र राज्यातील सातारा जिल्ह्यात पाडेगाव या ठिकाणी आहे.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार