सनातनवादी अर्थतज्ञ ॲडम स्मिथ यांच्यामते अर्थशास्त्र म्हणजे संपत्तीचे शास्त्र असे होय.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार