प्रा.लिओनेल रॉबिन्स यांच्यामते अर्थशास्त्र म्हणजे अनंत गरजा आणि मर्यादित परंतु पर्यायी उपयोगाची साधने यांचा आपणास मेड साधतांना केल्या जाणाऱ्या मानवी वर्तनाचा अभ्यास करणारे शास्त्र होय.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार