अर्थव्यवस्था म्हणजे एखादा प्रदेश राज्य किंवा देश यामध्ये अस्तित्वात असणाऱ्या उत्पादक उपक्रमांची गोळाबेरीज होय.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार