अमेरिकेची अर्थव्यवस्था हे भांडवलशाही अर्थव्यवस्था चे उदाहरण आहे.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार