गौतम बुद्ध हे शाक्य या गणराज्यातील होते.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार