ख्रिश्चन लोकांच्या प्रार्थनास्थळाला चर्च असे म्हणतात.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार