कुराण हा इस्लाम धर्माचा धर्म ग्रंथ आहे.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार